Kuula Muusa muusikat Tee paus muusikasse
Ostukorv on tühi Ostukorvis tooteid: %s Summa:  €

Ostuinfo

Müügitingimused

1.   Müügitingimuste kehtivus

*   Müügitingimused kehtivad Muusa.eu  veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Muusa.eu  omaniku Pilgrim Group OÜ (edaspidi Muusa.eu) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

*  Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Muusa.eu  vahelisi suhteid Muusa.eu  hinnakiri, väljakujunenud head tavad ja Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid.

*  Muusa.eu  veebipoes tellimust vormistades ja ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et on tutvunud müügi- ja tarnetingimustega ja on nendega nõus.

2.     Hinnad

*  Muusa.eu  veebipoes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

*  Muusa.eu  veebipoe toodete hindadele lisandub transpordi hind: SmartPostiga ja Omniva24-ga saates 4.50 eurot, kulleriga saates 5.50 eurot, rahvusvaheline transport sõltuvalt sihtkohast 15.90 – 27.90 eurot.

*  Muusa.eu  jätab endale õiguse hindu ühepoolselt muuta ja teha kampaaniaid.

*  Hindade muudatused jõustuvad alates informatsiooni ilmumisest veebilehele www.muusa.eu   

*  Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinnamuudatuste avaldamist  Muusa.eu  veebilehel, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

 

3.     Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

*  Soovitud tooted lisada ostukorvi.

* Tellimuse vormistamise alustamiseks vajutada ostukorvis lingile „Kinnitan andmed ja valin makseviisi“

* Tellimuse vormistamise lehel tuleb Kliendil täita nõutud andmeväljad, valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja makseviis, seejärel vajutada lingile „Kinnitan andmed ja valin makseviisi“ .

*  Tellimuse kinnitus ja arve  saadetakse tellimuse tegemise käigus märgitud e-posti aadressile.

*  Tellimuse eest on võimalik tasuda pangalingiga (Swedbank, SEB).

*  Tellimust hakatakse täitma pärast tellimuse eest tasumist.

* Müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimuse kogusumma on laekunud Pilgrim Group OÜ arveldusarvele.

 

4.     Kauba kohaletoimetamine

*  Peale Kliendi poolset arve tasumist komplekteerib Muusa.eu  tellimuse ja annab selle kohaletoimetamiseks üle SmartPostile, Omnivale või DPD-le.

*  Muusa.eu  kohaletoimetamise tähtajad kehtivad alates arve tasumise hetkest ja on näidatud Muusa.eu  veebilehel.

*  Kui tooted (mitte tootepakendid) on transpordi käigus saanud vigastada, siis asendab Muusa.eu  need Kliendile.

*   Kui toote asendamine osutub võimatuks, siis pakub Muusa.eu  Kliendile kauba maksumuse hüvitamist.

*  Muusa.eu  ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui viivitus on põhjustatud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest, transporditeenuse pakkuja poolt või muudest asjaoludest, mida Muusa.eu  ei saanud ette näha.

 

5.     Tellimuse muutmine ja tühistamine

*  Kui Klient on juba tellimuse esitanud, kuid soovib seda muuta/tühistada, tuleb esimesel võimalusel saata sellekohane e-kiri aadressile info@muusa.eu. Kirjas märkida ära ka tellimuse number, mida Klient muuta/tühistada soovib.

*  Kui Klient soovib tellimusest loobuda, kuid on selle eest juba pangalingi kaudu tasunud, tuleb saata teade loobumissoovist info@muusa.eu. Kirjas märkida ära pangakonto number, kuhu kanda kauba eest tagastatav summa. Kui tellimust ei ole veel teele pandud, siis maksab Muusa.eu raha tagasi.

*  Kui kaup on juba teele pandud, kuid Klient soovib kauba siiski tagastada, siis kehtivad tagastamisõiguse tingimused (vt punkt 6).

 

6.     Tagastamisõigus

*  Teil on õigus tellimusest taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

*  Tellimusest taganemiseks tuleb esitada tagastamisavaldus e-posti aadressil info@muusa.eu. 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Avaldusse tuleb märkida tellimuse või arve number ja pangakonto number, kuhu kanda kauba eest tagastatav summa.

*  Tellitud kauba peab Klient tagasi saatma 30 päeva jooksul pärast tagastamisavalduse saatmist.

*  Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

*  Kauba tagastamisel hüvitatakse Kliendile lisaks kauba maksumusele ka esialgne saatmise kulu.

*  Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Klient.

*  Muusa.eu kannab kauba tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta tellimuses olevale tootele.

*  Muusa.eu teeb tellijale tagasimakse 30 päeva jooksul pärast tagastamisavalduse meieni jõudmist (eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires).

*   Kliendi süül vigastatud tooteid tagasi ei võeta.

 

7.     Pretensiooni esitamise aeg ja kord

*  Kliendil on õigus alates kauba kättesaamisest kahe aasta jooksul esitada pretensioone tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse kohta.

*  Muusa.eu ei vastuta Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest, defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel, toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

*  Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.

*  Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega.

*  Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote asendamine ei ole võimalik.

*  Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@muusa.eu  pretensioon, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

*  Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

 

8.     Turvalisus

*  Kliendi isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele, neid kasutatakse ainult tellimuse täitmiseks ja tellimusega seotud küsimuste lahendamiseks.

 

9.     Muud tingimused

*  Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Muusa.eu Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

*  Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Muusa.eu -l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.